Urban mining - zuiver plastic
Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.
Een nieuwe techniek die zorgt voor een veel betere kwaliteit gerecycled plastic: dat heeft Urban Mining Corp in huis. Hierdoor wordt het aantrekkelijker, want winstgevender, om plastic in te zamelen. En daardoor belandt er minder zwerfafval in de natuur!
Jaap Vandehoek is een van de directeuren van Urban Mining Corp. ‘Ik ben grondstoffen technoloog en opgeleid aan de TU Delft. Ik ben me steeds meer gaan richten op recycling vraagstukken en inmiddels gespecialiseerd in hoogwaardige plastic recycling. De techniek van Urban Mining Corp is erop gericht om plastic, afkomstig uit afvalstromen, zoveel mogelijk op soortelijk gewicht te selecteren. Want ‘soort bij soort’ maakt de verschillende plastics beter te recyclen. Het plastic wordt van afval een hoogwaardige grondstof. De precisie van dit selectieproces zit momenteel op 97%, waarmee aan het eind van de bewerking heel dicht tegen de kwaliteit van nieuw plastic aanzitten. Daarmee krijgt deze afvalstroom meerwaarde.’
Boerderij Eyckenstein
Stierkalfjes die anders niet ouder dan tien dagen zouden worden, krijgen op Boerderij Eyckenstein de tijd om te volgroeien: ze groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan. Uiteindelijk levert dit gezond en duurzaam vlees op en de natuur vaart er ook nog eens wel bij
Oprichters Jacob Beeker en Linda Heemskerk zijn sinds april 2017 de pachters van de boerderij op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Hier zijn ze neergestreken met hun kudde van inmiddels 90 Jerseystieren en 7 zoogkoeien. Tot voor kort liep die kudde in een gebied van 35 ha dat gepacht werd van landgoed Vollenhoven en het Utrechts Landschap, terwijl Jacob en Linda in een rijtjeshuis woonden. Nu ze Boerderij Eyckenstein kunnen pachten, komt er nog eens 35 ha land bij. Ze kunnen nu hun bedrijf inclusief landgoedwinkel verder uitbouwen.
The Cranberry Company
Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel
Op de veenweidegebieden in de Krimpenerwaard is Bart Crouwers gestart met cranberry’s telen. Een innovatief, economisch renderend boerenbedrijf in het veen, dat de motor wordt voor de natuurontwikkeling in het gebied. Het Nationaal Groenfonds ondersteunt dit project met geld, netwerk en kennis. 
Bart Crouwers begon in 2015 met zijn project om cranberry’s te gaan telen in de Krimpenerwaard. ‘Ik was lange tijd bestuurlijk actief in dit gebied en van daaruit betrokken bij het zoeken naar een vorm van landbouw die zich beter verhoudt met het niet bemalen van veen. In dit gebied is 90% van de landbouwactiviteiten melkveehouderij. Daarvoor is bemalen nodig en dat leidde tot steeds verdere inklinking van het veen. Uiteindelijk zou het een grote badkuip worden.’
Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu
Daniel Goedhuis werd in 2015 met drie partners eigenaar van biomassacentrale BECC in Cuijk. Deze centrale wekt groene energie op door gebruik te maken van lokale biomassa, zoals houtsnippers en bosafval. Onlangs is deze centrale uitgebreid met een stoom- en warmwaternet: omliggende bedrijven nemen de restwarmte van de centrale af. Dat maakt de centrale en de klanten van de centrale nòg duurzamer. De aanleg van dit net werd mede mogelijk gemaakt door BNG Bank en Nationaal Groenfonds.
De Noord-Brabantse energiecentrale levert jaarlijks al zo’n 150.000 MWh groene elektriciteit via De Groene Stroomfabriek aan lokale bedrijven. Daniel Goedhuis: ‘Bij de productie van elektriciteit gaat echter veel warmte verloren. Bedrijven op het industrieterrein hier in Cuijk gebruiken nu veel warmte in de vorm van stoom in hun productieproces. Die stoom produceerden ze zelf met behulp van aardgas, maar die zouden wij ook kunnen leveren vanuit onze biomassa-installatie. Dat betekent voor ons een grote efficiencyverbetering en voor de betrokken bedrijven een enorme verduurzaming.”

GROWx
Duurzame stadslandbouw in een leegstaande bedrijfshal middenin Amsterdam
Duurzame stadslandbouw in een leegstaande bedrijfshal middenin Amsterdam: dat is GROWx. Hier is ruimte om jaarlijks 180 ton duurzame sla, kruiden en kiemgroenten te kweken en af te leveren aan restaurants en hotels in de stad. Het is het eerste verticale landbouwproject in de hoofdstad.
Jens Ruijg is een van de initiatiefnemers van GROWx. ‘Ik ben biochemisch ingenieur, als een soort hobby ging ik, naast mijn baan in Spanje, nadenken over stadslandbouw. John Apesos was in Amsterdam met hetzelfde bezig. Wij besloten onze krachten te bundelen, omdat we hierin geloven. Stadsboerderijen bieden steden de mogelijkheid om op een duurzame manier vers voedsel te verbouwen: dichtbij de consumenten en het hele jaar door. Daar voegen wij het verticale aspect aan toe: we verbouwen in lagen, waardoor het ruimtegebruik beperkt is. In ruim een jaar hadden we de financiering rond en konden we starten.’
Duurzame Kost
Duurzaam gekweekte groenten gecombineerd met vissenkweek op de 5e verdieping in Eindhoven
Duurzaam gekweekte groenten gecombineerd met vissenkweek op de vijfde verdieping van het Veemgebouw in Eindhoven. Sinds februari 2017 is het aquaponics systeem hier volop in bedrijf. Dit stadslandbouw-concept van Duurzame Kost is nieuw in Nederland.
Stadslandbouw en vissenkweek in één
Jos Hakkennes, initiatiefnemer van Duurzame Kost, haalde het aquaponics systeem naar Nederland, nadat hij over Amerikaanse voorbeelden had gelezen. ‘Het is een systeem waarmee je geconditioneerd en intensief voedsel kan produceren, zonder de slechte bijwerkingen, zoals uitspoeling van mineralen, gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Het water uit de bassins van de vissen bevat uitwerpselen, bacteriën breken deze afvalstoffen af tot voedingsstoffen voor de planten. Dat water wordt vervolgens opgepompt naar de bakken met groenten. De planten halen deze voedingsstoffen uit het water en zo komt aan het eind van het proces weer schoon water in de bassins van de vissen terecht. ‘
Bioblocks
Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen
Plantenresten uit Nationaal Park Weerribben-Wieden benutten als grondstof voor duurzame bouwelementen in geluidswallen en tuin- en parkinrichting: dat doet Bioblocks. Nationaal Groenfonds financierde de bouw van de Bioblocks-installatie in Giethoorn. 
Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de soortenrijkdom is het een natuurgebied van groot belang. Maar wil je dit gebied in stand houden, dan moet er ieder jaar een fors aantal hectaren aan aangegroeide plantenmassa in het water, de kragge en het rietplagsel verwijderd worden. Er was geen nuttige bestemming voor de vrijgekomen biomassa, dus was het afval. En afval kost de natuurbeheerders geld. Maar dankzij Driek en Ron Voets is dit afval nu een waardevolle grondstof geworden.

You may also like

Back to Top