Doel van de gebiedsontwikkeling is om de kwaliteiten van de Slikken van Flakkee als natuur- en recreatiegebied te versterken en verder te ontwikkelen. De ligging van het gebied in de natuurzone van de Grevelingen is daarbij vertrekpunt. In recreatief opzicht moet het accent liggen op beleving van natuur- en landschapswaarden in de ruimste zin van het woord. De ambitie is om de Slikken van Flakkee in de komende vijf tot tien jaar te ontwikkelen tot het beeldbepalende ‘land-natuurgebied’ van de Grevelingen, dat zich qua uitstraling en voorzieningenniveau kan meten met gebieden als Tiengemeten, de zuidkust van Schouwen en het Verdronken Land van Saeftinge.
 
Hoogte fotografie met stok & Canon EOS

You may also like

Back to Top