Missie en visie van P3werkt
 
Het onzichtbare zichtbaar maken 
 
Missie 
Een brug slaan tussen werkzoekenden en werkgevers op basis van gedeelde waarden. Hierdoor is de kans groter op een succesvolle en duurzame samenwerking. Uitgangspunten hierbij zijn: wederzijds respect, de menselijke kant van arbeid, het grotere geheel, de werkzoekende naar waarde schatten en talentontwikkeling. 
Visie 
40.000 jaar geleden wisten ze het al: grotschilderingen ten behoeve van een geslaagde jacht. Anno nu voegen wij tekst toe aan beeld en maken we de bedrijfsvideopitch. Wij gaan op zoek naar de kernwaarden en behoeftes van het bedrijf en verwoorden dat op een manier die bij het bedrijf past. Beeld en spraak werken samen, op zoek naar een geslaagde match voor bij u passende collega’s. 

You may also like

Back to Top